Hva er Tarotkort?

Hva er Tarotkort, og hvordan lese dem?
 
 
Tarotkort er kanskje det mest kjente verktøyet for spådom og forutsigelser. Det finnes mange forskjellige tarotkort fra de helt enkle til mer avanserte.

Tarot er et symbolspråk og ble i utgangspunktet brukt som spillkort (tarok). I dag er tarotkort mest kjent som et spådomsverktøy belastet med mye frykt basert på manglende kunnskap om hva tarot faktisk er. Det kommer nok bl.a. av at tarotstokken inneholder skremmende kort som Døden, Djevelen og Tårnet. (Jeg har skrevet mer om disse kortene lenger ned på siden)

Den mest solgte tarotkortstokken er Rider-Waite, første gang utgitt i 1909. 
 
Grunnen til at Rider-Waite er blitt så populære er at de ofte anbefales nybegynnere. De har en grei symbolikk og er derfor enkle å lære. Når man har lært "språket", kan man senere gå over til andre kortstokker. Det er utgitt en mengde ulike omarbeidinger og nye versjoner av disse kortene, og det står ofte om slike kort at de er basert på Rider-Waite-tradisjonen.

Andre tarotkort som er veldig populære er Thoth tarot laget av den kjente mystiker og magiker Aleister Crowley. Disse tarotkortene har en subtil symbolikk og en litt annen terminologi enn Rider-Waite. Crowleys Toth tarotkort (laget av Crowley og Lady Freida Harris) henviser også til astrologien.
Selv har jeg bare brukt tarotkort i Rider-Waite-tradisjonen, så det følgende går ut fra det.

Hva er tarotkort? Hvordan lese dem?
 
Tarotkortene er et symbolspråk, og kunsten består i å lære å tolke symbolene. Det er dette som gjør kortene så velegnet til utvikling av intuisjonen, siden man må bruke den kreative delen av hjernen for lese kortene og tyde dem sammen i ulike opplegg.
 
De fleste tarotstokker består av 78 kort, 22 i den store arkana, og 56 i den lille. Arkana betyr "hemmelighet". Den store arkana er nummerert fra 0 til 21 og beskriver utviklingen av verden fra Narren til Universet/verden. Den kan også ses på som vår egen utvikling fra en uerfaren og ubekymret "narr" til vi når full utvikling, symbolisert av Universet. Den lille arkana beskriver hverdagens hendelser.

Slik jeg ser det, gir tarotkortene råd og veiledning basert på situasjonen i dag. Jeg tror ikke at vi er underlagt en skjebne eller gud som bestemmer alt i livet vårt fra vugge til grav. Jeg tror på at vi skaper vår fremtid med de valgene vi tar nå, og at vi har skapt vår nå-situasjon ut fra de valgene vi har tatt tidligere, bevisst eller ubevisst.
 
Tarotkortene kan gi veiledning i situasjoner der vi står fast, advare oss mot ting som kan være ugunstige og fortelle om fremtiden slik den ser ut hvis situasjonen fortsetter som nå. Det betyr at vi kan styre unna ting som ikke er bra, og velge en annen kurs.
 
For å komme igang med tarotlesing anbefaler jeg kompendiet til Tarot Rider-Waite kortene. Det er en enkel og lærerik bok om hvordan lese Rider-Waite-kortene. Er du også litt nysgjerrig på Aleister Crowley Toth tarotkort, klikk her: Toth tarot kort.

Hva betyr egentlig kortet Døden, Djevelen og Tårnet? 
 
Døden er et kort de fleste reagerer på, men det forteller ikke om fysisk død. Det kan vise til en avslutning av et eller annet, det være seg et forhold, en jobb, flytting, endring av trossystemer osv.
 
Djevelen er også et skremmende kort. Det forteller ikke at personen er hjemsøkt eller besatt av djevelen, men viser til at personen bør se nærmere på sine ubevisste motiver. Den kan også komme opp i forbindelse med utnytting av andre.

Tårnet er det tredje kortet. Det viser som regel et høyt smalt tårn som blir truffet av lynet en stormnatt, og beboerne kastes ut. Det viser ofte til uventede ting som kan skje brått, og også en frigjøring fra den begrensende formen som tårnet er. Man slipper ut av en "trang" situasjon. Vi mennesker er jo vanedyr, og forandringer er slitsomme, selv om de er til det bedre.

Hvordan oppbevare tarotkort?
 
Oppbevar kortene på en fast plass, og ta dem frem bare når du skal bruke dem. Du kan gjerne ha dem i et skrin, oppbevaringspose eller pakket inn i en duk/tørkle, ikke for at kortene har noen kraft i seg selv, de er bare redskaper for din intuisjon. Ved å gjøre det slik, blir det et lite rituale å ta frem kortene, og det gir et signal til deg selv om å tune inn på kortene og gi slipp på hverdagen for en stund.
 
Hvem kan bli lest i tarotkort?

Ikke legg kort på noen som ikke har bedt om det eller ikke vet om det. 
 
Når du arbeider med kortene, er det intuisjonen som er på "jobb", den er vårt sanneste jeg, og hvis den blir misbrukt slik, kan det hende at du mister kontakten med kortene.

Hvis noen ber deg om å legge opp på en tredje person, avvis dette høflig men bestemt. Hvis det gjelder en person som vedkommende har et forhold til, kan du tilby deg å legge på forholdet mellom dem, da får dere kun vite det som angår personen som spør.
 
Les aldri på personer som har drukket alkohol eller tatt andre rusmidler.